Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2014 Salı

Yerel Sorunlara Yerel Çözümler Çevresel Katılımcılık Hibe Programı

TEMA Vakfı'nın ortak olduğu ENV.net projesi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı”na başvurular açıldı.

Programın amacı Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarını Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı konularında başta savunuculuk ve lobi çalışmaları olmak üzere çeşitli faaliyetlere dahil ederek vatandaşlar arasında farkındalık yaratmaktır. Ayrıca bu program kapsamında Türkiye'nin AB çevresel standartlarına uyumlaştırılmasındaki kamu reform süreçlerine, vatandaş katılımını sağlayacak faaliyetlerin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatı başlığı altında yer alan konularda (Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), stratejik çevresel değerlendirme (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü) başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır.

Başvurularınızı e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 30 Nisan 2014, saat 17.00'ye kadar (Türkiye saati) yapabilirsiniz.

Talimatlar ve başvuru formlarını başvuru paketinden indirebilir, ilgili dokümanları doldurarak başvurularınızı envnet@tema.org.tradresine iletebilirsiniz.

Sorularınızı en geç 28 Nisan 2014 tarihine kadar envnet@tema.org.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube