Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2014 Pazartesi

TÜBİTAK 1511 Destek Programı 2014 Yılı Çağrıları


TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve özel sektöre yönelik Ar-Ge projelerini “1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemektedir.

Mobil İletişim Çağrıları

Özgün yeni ve rekabetçi teknolojilerin geliştirilmesi, çağrı konusundaki ileri teknoloji sistemlerinin standardizasyon çalışmalarına katkı sağlanması, ülke ihtiyaçlarının karşılanması, küresel oyuncuların ortaya çıkması, sektörel gelişimin yeni konularda da sürdürülmesi amacıyla 6 adet yeni çağrı yayınlanmıştır. Çağrı metni ve çağrıya ilişkin özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.


Enerji Verimliliği- Elektrik Motorları

2014 yılı için doğrudan motor teknolojilerine yönelik “Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi” ve “Özel motor teknolojilerinin geliştirilmesi” başlıklarında iki çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılar kapsamında elektrik motorlarında rekabetçi, özgün verimlilik sınıfı IE4 olan motor teknolojileri ile ilgili projelerin desteklenmesi öngörülmüştür. Çağrı metni ve çağrıya ilişkin özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz


Biyomedikal Ekipmanlar- Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Aprat/Cihazlar

Biyomedikal ekipmanlar alanında büyük önem kazanan “Cerrahi alanda robotik uygulamalar” ile sağlık teknolojileri ve özellikle cerrahi teknolojilerin insan sağlığının korunması, ameliyat sırasında etkili müdahale yapılabilmesi ve ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanması için büyük bir öneme sahip “cerrahi aparat/cihazlar” konularında iki adet çağrı yayınlanmıştır. Rekabetçi, yenilikçi özgün Ar-Ge projelerinin destekleneceği bu çağrıların duyurularına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Hematoloji Kitleri ve Referans Malzemeler

Kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kit, belirteç (markör) ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelerin destekleneceği çağrının metnine ve çağrıya ilişkin özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.


Makine İmalat-Kalıp Tasarımı

İmalat mühendisliğinde önemli bir yeri olan kalıp ve kalıp teknolojileri alanında polimer ürünlere yönelik kalıp tasarımı, imalat yöntemleri ve kalıplama teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 2 çağrı yayınlanmıştır. Çağrılar yetkinliğimizin sınırlı olduğu değerlendirilen ince cidarlı büyük boyutlu kalıplar konusu ile yüksek mukavemetli hafif parçalar, bu parçalara yönelik yeni malzemeler ve ilgili üretim teknolojilerinin konularını kapsamaktadır. Proje başvurularının 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanıp 8 Ağustos2014 tarihinde sona ereceği bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Makine İmalat-İmalat Teknolojileri

2013 yılında çağrı yayınlanmamış olan Makine İmalat Öncelikli alanında, 2014 yılı içinde İmalat teknolojileri konularında yapılan çağrı hazırlık çalışmaları sonucunda 2 çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılardan ilki maliyet etkin teknolojik ürünlerin elde edilmesinde oldukça önemli olan “çok katmanlı ileri imalat teknolojileri”dir. İkincisi ise geleneksel takımlarla işlenmesi mümkün olmayan kompozit, seramik malzemeler ve özel metallerin işlenmesine yönelik kesici takım tasarım ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilebilmesi kapsamında açılan “kesici takım uçları” çağrısıdır. Proje başvurularının 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanıp 8 Ağustos2014 tarihinde sona ereceği bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Enerji Verimliliği- Sanayide Proses İyileştirme ve Atık Isı Geri Kazanımı

Enerji verimliliğinde “Sanayide proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı “ konusu her zaman önemli olmuştur. Çok geniş bir alanda bir çok teknoloji ve uygulamayı içeren bu önemli başlık altında gerçekleştilen bir dizi çalışma sonucunda “Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri”, “Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri” ve “Ölçüm ve otomasyon amaçlı buhar sayaçlarının geliştirilmesi” konularında üç çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılara proje başvuruları 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanacak ve 8 Ağustos2014 tarihinde sona erecektir. Bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Gıda-Tarla Bitkileri

 “Tarla Bitkileri Islahı” başlığı altında 5 farklı çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılara proje başvuruları 6 Mayıs 2014’te alınmaya başlanacak ve 8 Ağustos2014 tarihinde sona erecektir. Bu çağrıların metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube