Yayınlanma Tarihi: 08 Nisan 2014 Salı

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

22/03/2014 tarih ve 28949 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

     - Fen-Edebiyat Fakültesi,

     - Tıp Fakültesi,

     - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

     - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nun

çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 14 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 13:00’ da Rektörlük Binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube