Yayınlanma Tarihi: 09 Nisan 2014 Çarşamba

AR-GE Projelerinize Ulaştırma Bakanlığı'ndan 20 Milyona Kadar Destek 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı elektronik haberleşme, uzay ve havacılık yerli tasarım ve üretimi artırmaya yönelik Ar-Ge nitelikli projeleri desteklemektedir.

Elektronik haberleşme alanında başvurusu yapılan projelere verilebilecek destek tutarı en fazla 10 milyon TL,

Uzay ve havacılık alanında başvurusu yapılan projelere verilebilecek destek tutar en fazla 20 milyon TL’dir.

Proje için belirlenen destek oranı en fazla %100’dür.

Her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere 3 dönemde proje destek başvurusu yapılabilir.

1. Birinci başvuru dönemi

     1 Ocak–31 Ocak tarihleri arası,

2. İkinci başvuru dönemi

     1 Mayıs–31 Mayıs tarihleri arası,

3. Üçüncü başvuru dönemi

    1 Eylül–30 Eylül tarihleri arası.

Projeye ilişkin destek süresi en fazla 36 ay olabilir. Bir kuruluş veya araştırmacı, bir başvuru döneminde en fazla bir proje destek başvurusu yapabilir.

Kimler Başvurabilir

•          Özel hukuk tüzel kişileri,

•          Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmeleri,

•          Yükseköğretim kurumları,

•          Üniversitelerin en az ön lisans programlarında okuyan veya mezun gerçek kişiler.

Vakıflar, dernekler, kooperatifler ve birlikler proje destek başvurusunda bulunamaz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube