Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2014 Çarşamba

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Değişiklikleri

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR) ilişkin iki yeni Düzeltme yayınlanmıştır. Bu çerçevede, Hibe Rehberinde değişiklik yapılmış ve Proje Ön Teklifleri için son başvuru tarihi 08.07.2014 tarihine uzatılmıştır.

Belgeleri görmek için lütfen http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr adresine tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube