Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2014 Çarşamba

Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) - Yüksek Lisans ve Doktora Bursu


Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından verilecek olan yüksek lisans ve doktora bursuna, lisans mezunu ancak, EK1 de belirtilen konu başlıkları altında tez hazırlayan öğrenciler vakfın web sitesinden (www.tucev.org) her yılın 01 Ocak - 28 Şubat ve 01 Mayıs - 30 Haziran 2014 tarihlerinde başvuracaklardır.

Burslar tez aşamasındaki öğrencilere verilecek olup, başlangıçta 25 yüksek lisans öğrencisine aylık 600 TL olmak üzere 12 ay süre ile verilecektir. 25 doktora öğrencisine ise aylık 900 TL olmak üzere 24 ay süre ile verilecektir. Nihai karar ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu ve Burs Komisyonuna aittir.

Öğrenciler öncelikle başvuru ve değerlendirme formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Başvurular Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya uygun görülenler asil ve yedek liste olarak www.tucev.org sitesinde duyurulacaktır. Asil listede yer alanlar istenen belgeleri Türkiye Çevre Koruma Vakfına ulaştırmakla yükümlü olup, belgelerin gelmemesi halinde seçilen yedek öğrenciler değerlendirilecektir.

Bursiyer, üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına vermekle yükümlü olacaktır.

Kabul edilip, yayınlanan ve teslim edilen tezler, Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından (zaman kısıtlaması olmadan) kullanım ve paylaşım hakkına sahip olacaktır. Öğrenci bu kullanımlardan doğan herhangi bir hak veya bedel (telif vb.) talep etmeyecektir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube