Yayınlanma Tarihi: 20 Haziran 2014 Cuma

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Programın amacı, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Öncelikleri

 • Bölgesel yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kümelenme çalışmalarının desteklemesi, 
 • İnsan kaynaklarının bölgenin üretim ve hizmet ihtiyaçlarına göre örgütlenmesinin desteklenmesi, 
 • Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içermenin sağlanması, 
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, 
 • Çevrenin korunması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarının desteklenmesi, 
 • Beşeri sermaye altyapısının güçlendirilmesi

Toplam Bütçe

500.000 TL 

Destek Miktarları

 • Asgari Tutar: 19.000 TL 
 • Azami Tutar: 75.000 TL 

Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler, 
 • Kaymakamlıklar, 
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, 
 • Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, 
 • İl Özel İdareleri ve Belediyeler, 
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, 
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, 
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar) 
 • Birlikler ve Kooperatifler (Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek 5 yıl süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.) 

Başvuru sahiplerinin; proje başvurularını internet ortamında KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerindehttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr online olarak yapılmaları gerekmektedir. KAYS’a ajans internet sitesiwww.oka.org.tr üzerinden ulaşılabilir. Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

Online başvuru tamamlandıktan sonra, KAYS üzerinden alınan başvuru formunun matbu çıktısının her sayfası ve başvuru sahibi beyanı, başvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafından, varsa ortakların ortaklık beyanı ortak kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmalı ve 1 asıl (kırmızı dosyada), 1 kopya (mavi dosyada) halinde, başvuru evraklarının tamamını içeren CD ile birlikte Ajansa elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube