Yayınlanma Tarihi: 01 Temmuz 2014 Salı

TÜBİTAK - Doktora Sonrası Araştırma Bursları 

Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını alan ve doktora/uzmanlık derecesini aldığı üniversitenin bulunduğu ilin dışında bir kurumda doktora/ uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan araştırmacılara burs verilmektedir.

BURS SÜRESİ

En çok 24 aydır.

BURS MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ

Aylık burs miktarı; başka bir yerden geliri olmayanlar için 2.250 TL/ay, başka bir yerden geliri olanlar için 1.000 TL/ay'dır. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılır.

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 

Doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora ya da uzmanlığını almış araştırmacıların/bilim insanlarının araştırmalarını yurt dışında yürütebilmeleri için destek verilmektedir.

Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır.

Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1.900 Avro, Diğer ülkeler için en çok 2.500 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları) Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.(Uçak bileti Seyahat İşleri Birimimiz tarafından alınmaktadır.)

ALINAN DİĞER DESTEKLER

Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TÜBİTAK'a bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlanmış bursiyerlere TÜBİTAK tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.

Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı 

Bu program ile,

 • Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora dereceli)
 • Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör deneyimine sahip)

çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye’ye getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında

 • Araştırma yapma
 • Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme
 • Ders verme
 • Ortak proje yazma, vb.

gibi  her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.

Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye’de geçirmek isteyen bilim insanları da program kapsamında desteklenmektedir.

Başvurular, konuk bilim insanını davet eden ilgili bilim insanı tarafından yapılır.

Program kapsamında TÜBİTAK BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca başvurusu kabul edilen konuk bilim insanlarına 2013 yılı itibari ile;

 • Türkiye’ye tek seferlik geliş ve Türkiye’den tek seferlik dönüş yol giderleri
   
 • 1-12 ay arası desteklenen bilim insanları için en fazla 180 TL/ay sağlık sigortası
   
 • Türkiye’de kalacakları sürelere göre aşağıdaki burs miktarları verilebilir.

0-1 ay arası  başvurular için;

Prof. Dr.’lar için 180 TL/gün

Doç. Dr.’lar için 150 TL/gün

Yrd. Doç. Dr.’lar için 125 TL/gün

1-12 ay arası başvurular için;

Prof. Dr.’lar için en fazla  5500 TL/ay

Doç. Dr.’lar için en fazla  4500 TL/ay

Yrd. Doç. Dr.’lar için en fazla  3700 TL/ay

Akademik İzinli (Sabbatical) gelecek başvurular için;

Prof. Dr.’lar için en fazla 3500 $ karşılığı TL/ay

Doç. Dr.’lar için en fazla 3000 $ karşılığı TL/ay

Yrd. Doç. Dr.’lar için en fazla 2500 $ karşılığı TL/ay

verilebilir.

*Üniversite dışındaki bir kurumdan gelecek araştırmacılara verilecek desteğe, araştırmacıların akademi/sanayi tecrübeleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nda karar verileceltir.

Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı 

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.

Bu programa başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki çalışma deneyimlerinden herhangi birini sağlaması gerekmektedir.

 • Lisans mezunu olup lisans sonrası en az 6 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,
   
 • Yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans sonrası en az 4 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,
   
 • Doktora mezunu olup doktora sonrası en az 2 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,

2014 Yılında Program kapsamında yapılan revizyonlar;

 • Program kapsamında hak kazandırma sistemi getirilmiş olup, programa başvuru yapabilmek için Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten kurum/kuruluşlardan kabul alma şartı kaldırılmıştır.  Başvurusu desteklenen adaylar 12 ay içerisinde Türkiye’de Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve/veya Ar-Ge faaliyeti yürüten Özel Sektör Kuruluşlarının herhangi birinden kabul mektubu alarak burslarını başlatabilecekler.
 • Yurt dışında ikamet etme süre şartı değiştirilmiştir. Programa başvuru yapabilmek için başvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet etmiş olmak yeterli olacaktır.  (Türkiye’de zorunlu geçirilen süreler -askerlik vb. ile bilimsel etkinliklere katılım, tatil vb. için geçirilen kısa süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alınmaz.
   
 • Araştırma destek miktarı artırılmıştır. Araştırmalarını Üniversite ve/veya Kamu Ar-Ge birimlerinde yürütecek araştırmacılara 30.000 TL’ye kadar araştırma desteği verilecektir.
   
 • Program kapsamında desteklenen araştırmacıların TÜBİTAK’ın diğer destek programlarına başvuru yapabilmesine imkân tanınmıştır.

Ev sahibi kurum olabilecek bazı kurum/kuruluşlar:

(Ev sahibi kurumlar bu liste ile sınırlı olmayıp, burada bazı örnekler verilmiştir)

Türkiye'de ki Ar-Ge Merkezleri

Türkiye'de ki üniversiteler

Program kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca başvurusu kabul edilen araştırmacılara 2014 yılı itibari ile aşağıdaki destekler verilir.

 • En fazla 24 ay süreyle 3250 TL/Ay burs verilir. Çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu 3.250 TL olarak devam eder.
   
 • Üniversite veya Kamu Ar-Ge birimlerinde araştırma yapan araştırmacılara en fazla 30.000 TL araştırma desteği verilir.
   
 • Araştırmacının yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri karşılanır. (Biletinizi bursunuz başlatıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir.) (Başvuru tarihinden önce Türkiye’ye dönmüş adaylar için yol parası ödenmez.)
   
 • Aylık 180 TL’ye kadar talep edilmesi ve uygun görülmesi durumunda sağlık sigortası giderleri karşılanır.

Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin katkısını da alarak;

100 deneyimli bilim insanına/araştırmacısına Türkiye’deki üniversiteler, kamu-Ar-Ge birimleri ve sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam edilmesine, araştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır.

2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı’nın sağlayacağı imkanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırmalarını yurt dışından sürdüren Türk ya da yabancı araştırmacıların yurt içi araştırma ortamlarında çalışma yapmasına fırsat vermek,
   
 • Her milletten katılım imkânı,
   
 • Üniversite veya sanayi işbirliği ve katılımı,
   
 • Proje konusunun araştırmacı ve ev sahibi kuruluş/araştırması tarafından belirlenmesi,
   
 • 20-24 ay (son çağrı 12 ay) destek sağlama imkânı,
   
 • Araştırmacının yaşam, seyahat giderlerinin karşılanması,
   
 • Araştırmacı için sosyal güvenlik ve sağlık sigortasının sağlanması,
   
 • Araştırmacıya yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma fonu sağlanması,

2236 programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.cocirc.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube