Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2014 Perşembe

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı


Kalkınma Bakanlığı tarafından, yatırım programları kapsamında, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma alt yapı projelerine destek verilecektir. Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen bu altyapıların;

  • Kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,
     
  • İşletme modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu gösterilmiş,
     
  • Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer araştırma kurumlarındaki araştırmacıların kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış olmaları esastır.

EK-1 de yer alan alanlar dışında yapılacak proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Belirtilen alanlarla sınırlı olmak kaydıyla, mevcut altyapılar kapsamında ihtiyaç duyulan ilave yatırımlar da desteklenecektir.

Bu kapsamda, çağrı alanlarında yeni araştırma alt yapısı kurulmasına ilişkin proje teklifleri EK-2’de yer alan ön başvuru formu ile, mevcut araştırma altyapılarına ilave yatırım yapmak üzere hazırlanan proje teklifleri ise EK-3’te yer alan başvuru formu doldurularak Bakanlığa iletilecektir.

Proje fikirleri, çağrının alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve beşeri kapasitesi, diğer kurumlarda var olan altyapı ile mükerrerlik durumu, ülkenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesine katkısı ve ilave yatırım yapılmak istenen araştırma altyapısının fiziki ve beşeri kapasitesi ile performansı dikkate alınarak değerlendirilecektir.

              Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2014 olup, her başvurunun bir asıl nüshası ile birlikte CD içinde  elektronik kopyası da Bakanlığa iletilmelidir.

                Ayrıntılı bilgi ve belgelere http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinden erişebilirsiniz.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube