Yayınlanma Tarihi: 23 Temmuz 2014 Çarşamba

Başbakanlık Gençlik Köprüleri 2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı


T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gençlik Köprüleri Projesi ile yurtdışında yaşayan 16-22 yaş arası eğitimine devam etmekte olan olan gençlerin Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmek için, kendi kültürlerini yerinde tanıma ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek verilmesi amaçlamaktadır.

Yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler başvuru yapabilir. Ayrıca, Türkiye’de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.) ve üniversiteler uygun proje ortağı olarak kabul edilir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ziyarete en az 25, en fazla 45 gencin katılımının sağlanması ve bu gençlerin en az %25’inin, en az 5 yıldır Türkiye’ye gelmemiş gençlerden seçilmesi gerekmektedir.

Proje uygulama süresi en az 15, en fazla 30 gündür. Projeler, İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Trabzon, Şanlıurfa, Konya, Kayseri ve Sivas gibi tarihi ve kültürel yönüyle öne çıkmış illerde ve Başkanlığın onaylayacağı diğer illerde gerçekleştirilebilir. 

Desteklenecek projeler için tahsis edilmesi tasarlanan toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine yapılacak katkı; en az 75.000 TLen çok 200.000 TL olacaktır. Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken eş finansman oranı, toplam proje bütçesinin en az %20’sidir.

Başvuruların alınması için son tarih 31 Ağustos 2014’tür.

Detaylı bilgi ve başvuru belgeleri için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube