Yayınlanma Tarihi: 25 Temmuz 2014 Cuma

Türkiye Üniversitelerinin 117 Rektöründen Dünya Kamuoyuna Gazze Bildirisi

Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davranıyor. İsrail Yönetimi, muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırıyor. İslam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze’de, iftarlar bomba seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları ile açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman herkes bu vahşetin paydaşı oluyor.

Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının, Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail Yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunmaktadır. İsrail Yönetimi, bu hain saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak; işgalci İsrail Yönetiminin, 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu beş yüzden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.

İşgalci İsrail Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB ve Arap Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu süreçteki açık destekleri, İsrail’in daha da saldırganlaşmasının temel nedenidir. Uluslararası toplum, İsrail’in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına göz yummaktadır. Oysa bölgesel ve uluslararası aktörlerin; işgalci İsrail Yönetimine karşı açık tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları beklenmektedir.

Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan, ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırılardan dolayı İsrail'i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca beklenmektedir. Birleşmiş Milletlerin; İsrail Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yönetimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son derece düşündürücüdür.

Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;

• Gazze’deki zulme karşı ulusal ve uluslararası platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü sorumluluğu alacağımızı,

• Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak için ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım kampanyaları başlatacağımızı,

• Gazze’de hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar için İsrail Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı,

• Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,

• Gazze’ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi,

• İşgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı yaşayan kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerini desteklediğimizi,

• Gazze’deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, İsrail Yönetiminin katliamını kınamayan İsrail’deki üniversitelerle; her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,

• İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, sesini yükselten, protesto eden İsrail Üniversiteleri ve Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam ettireceğimizi, katliamı sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi,

• Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki koyan Musevi Cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi,

kamuoyuna deklare ederken;

Siyonist İsrail Yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nihat İnanç

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Yüksek  

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca

Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Tuncer

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İrfan Aslan 


Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Akan 

Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Doğan

Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ethem Tolga

Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber

İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yunus Söylet

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Demir 

Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Emin Arat

Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe

Bezmialem Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Saffet Tüzgen

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Faruk Kocacık

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Musa Duman 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç

Adıyaman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Talha Gönüllü

Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hayri Coşkun 

Karabük Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Burhanettin Uysal 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Şahin  

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kudret Saylam  

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Özer  

Bingöl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş  

Tunceli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Durmuş Boztuğ  

Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tamer Uçar  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Azmi Özcan  

Harran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu  

Dicle Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. A. Jale Saraç  

Hakkari Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ebubekir Ceylan  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tamer Yılmaz  

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan  

Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hakkı Gökbel  

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yadigar İzmirli  

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. S. Bedii Omay  

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Torlak  

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan  

Fırat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hamit Okur  

Siirt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Erman  

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adem Ersoy  

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz  

Aksaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Acar  

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabahattin Aydın  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Peyami Battal  

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. H. Salih Güder  

Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabri Gökmen  

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu  

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Osman Şimşek  

Kırklareli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aykaç  

Beykent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan 

Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hikmet Koçak  

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muammer Yaylalı  

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. A. İbrahim Savaş  

Kafkas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sami Özcan  

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hasan İbicioğlu  

Uşak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sait Çelik  

Şırnak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Akmaz  

Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz  

Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  

Yalova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Niyazi Eruslu  

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Doğru  

Batman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Orhan Büyükalaca  

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Sürmen  

Niğde Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Görür  

Sinop Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Recep Bircan

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Duman  

Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Coşkun

Erzincan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Burhan Aykaç  

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kerem Alkın  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Solak  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Baykal  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Karaman  

Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Ekiz 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan Günaydın  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Güvenç  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hasan Gönen  

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ekrem Yıldız  

Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Musa Yıldız

Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Kibar  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Galip Akhan 

Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Naci Gündoğan

Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk Coşkun

İnönü Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemil Çelik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan

Gebze YTE Rektörü
Prof. Dr. Orhan Şahin  

Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mansur Harmandar 

Zirve Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Kısa

Yeditepe Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Nurcan Baç

Doğuş Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yalçın Karayağız

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şenay Yalçın

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez

Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahir Alkan  

Biruni Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Yüksel

Amasya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Orbay  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Saatçi 

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Kılıç

Düzce Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Gedik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Berrak Kurtuluş

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Füzün

Avrasya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sami Karadeniz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Güden

Işık Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Yener Yörük

İpek Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube