Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 2014 Pazartesi

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

21.06.2014 tarih ve 29037 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- Mühendislik Fakültesi,

- Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Tıp Fakültesi,

- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 10:00’ da Sağlık Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube