Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2014 Çarşamba

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı


Program kapsamında; yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.

DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Eğitim Etkinlikleri: Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora öğrencilerine ya da araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinlikler.

Etkinlik Süresi: Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.

DESTEK MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ

Destek Miktarı: Destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ve danışmanlık ücretleri, eğitim alacak kişilerin yol, iaşe, konaklama giderleri, etkinlikle ilgili sarf malzemesi, kırtasiye ve teknik araç gereç kiralama giderleri, eğitimde görev alacak yardımcı personel ücreti ile BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından uygun görülecek diğer giderler kısmen veya tamamen karşılanabilir.

Desteğin Ödenme Şekli: Kararlaştırılan destek, Etkinlik Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Başkanı adına açılmış banka hesabına, etkinliğin başlamasından önce peşin ya da sonrasında kesin olarak aktarılır. Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını etkinliğin bittiği tarihten itibaren 20 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır.

Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 35.000 TL’dir. Bütçede öngörülen destek kalemlerinin üst limitleri için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2237/icerik-destek-miktari-ve-odeme-kosullari  adresini ziyaret ediniz. 

5. Dönem Başvuru Tarihleri: 8 Eylül 2014 - 10 Ekim 2014

6. Dönem Başvuru Tarihleri: 3 Kasım 2014 - 5 Aralık 2014

Başvurular internet üzerinden; http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına (BİDEB) gönderilmelidir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Nazlı KOÇ
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Serhat SAATÇİ
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Emre YAMANER
Çevrimiçi
İskilip MYO
Pelin KILIÇ
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tuğba IŞIK
Çevrimiçi