Yayınlanma Tarihi: 12 Eylül 2014 Cuma

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı


Toplam hibe bütçesi 7.250.000 Euro olan programda fonların tamamı NUTS-II Öncelikli Bölgelerine dağıtılacaktır. Bu kapsamda Öncelik Bölgesi 1 kapsamındaki 43 ile 3.625.000 Euro, Öncelik Bölgesi 2 kapsamındaki 38 ile 3.625.000 Euro olmak üzere dağıtılacaktır. 

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır. 

Asgari tutar: 100.000 Euro

Azami tutar: 200.000 Euro

Hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin sağlaması gereken koşullar; 

 1. Tüzel kişiliğe sahip olmak,
 2. Kâr amacı gütmemek,
 3. Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak[1] (Bu gereklilik uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir)
 4. Projenin hazırlanması ve yönetiminden Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri ve Bağlı Kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermiyor olmak ve
 5. Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak
 • Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) veya
   
 • Profesyonel kuruluşlar (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, iş destek kuruluşları, memur sendikaları/konfederasyonları, işveren sendikaları/konfederasyonları, işçi sendikaları/konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar gibi),
   
 • Halk eğitim merkezleri,
   
 • Olgunlaşma enstitüleri,
   
 • Mesleki eğitim merkezleri,
   
 • Turizm eğitim merkezleri,
   
 • Sürekli eğitim merkezleri,
   
 • Meslek yüksekokulları.
   
 • Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. maddesi ile tanımlanan Uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar.

Potansiyel Başvuru Sahipleri, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi’nin (PRAG) 2.3.3 bölümünde sayılan durumlardan herhangi birine giriyorsa, Teklif Çağrısına katılamaz veya hibeden yararlanamazlar:

Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz. 

Bu Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek sektörler veya konular açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, projeler özelleştirilmiş olmalı ve başvurularda yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış faaliyetler içermelidir.  

Faaliyetlerin aşağıdaki liste ile sınırlı olmadığı ve Başvuru Sahiplerine bu teklif çağrısı altında desteklenebilecek proje türleri için rehber olarak sunulduğu unutulmamalıdır.

 • HBÖ konusuna yönelik farkındalık artırma faaliyetleri, 
   
 • İşgücü piyasası talepleriyle uyumlu olarak HBÖ faaliyetleri düzenlenmesi, 
   
 • MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması HBÖ fırsatlarına erişimin, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak, uzaktan eğitim gibi alternatif eğitim yöntemleri ile artırılması 
   
 • Önceki Öğrenmelerin Tanınması (RPL) uygulamasının 
   
 • MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması 
   
 • Hayat Boyu Öğrenme Kalite Kontrol Hizmetlerinin MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması.

​Proje Ön Teklifi, Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 2) ve Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 3) ile birlikte, her biri A4 boyutunda olmak üzere bir orijinal ve 2 kopya şeklinde sunulmalıdır.

Proje Ön Teklifinin elektronik formatta da gönderilmesi zorunludur. Aşağıda belirtildiği biçimde mühürlü zarf içerisinde Proje Ön Teklifinin basılı hali ile birlikte bir CD içerisinde elektronik versiyonu da gönderilmelidir. Elektronik format matbu versiyon ile birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Başvuru Sahibinin birden fazla Proje Ön Teklifi sunması halinde (Hibe Rehberinde bu şekilde belirtilmiş ise), her bir teklif ayrı ayrı teslim edilmelidir.

Dış zarfın üzerinde Teklif Çağrısının referans numarası, (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) ve “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi – II Hibe Programı” başlığı ile birlikte Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi ile “Not to be opened before the opening session” ve “Açılış Oturumundan Önce Açmayınız” ibareleri yer almalıdır.

Proje Ön Teklifleri, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir. 

Posta adresi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye   

Elden veya özel kurye hizmeti için adres: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye

Başka yollarla (örn: faks ile veya elektronik posta ile) gönderilen veya başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. 

Hibe başvuru rehberi ve başvuru ekleri için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi