Yayınlanma Tarihi: 22 Eylül 2014 Pazartesi

Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisini Seçiyor

Üniversitemizde 2014-2016 yıllarını kapsayan ve iki yıllığına olmak üzere Enstitüler de Anabilim Dalı, Fakülte ve Yüksekokullarda Bölüm, Meslek Yüksekokullarda Program öğrenci temsilciliği seçimi yapılacaktır.  Bölüm/Anabilim Dalı/Program öğrenci temsilcilerinin belirleyeceği Birim Öğrenci Temsilcisi, Birim Öğrenci Temsilcileri arasından da Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Aday Başvuru Şartları

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliğinin 6. Maddesinde Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını belirtmektedir:

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler;

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 Adaylar başvurularını şahsen ve öğrenci kimliğini beyan ederek ilgili birimce görevlendirilen seçim kuruluna yapacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, temsilci adayı olmak isteyen öğrenciler;

22 Eylül- 13 Ekim 2014 tarihi saat 17.00’e kadar eğitim birimlerinden alacakları Aday Başvuru Formunu doldurarak, varsa yapacağı faaliyetleri içeren proje dosyası ile birlikte kayıtlı oldukları birimlerine teslim edeceklerdir. Eksik belgeli ya da şartları uymayan öğrenciler aday listesinden çıkarılacaktır.

Adayların aday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Seçim Kurulu tarafından tespit edilecektir.

 

2014-2016 Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

Öğrenci Konseyi Temsilcileri Aday Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi