Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2014 Cuma

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

Yabancı uyruklu öğrenci olarak eğitim almak üzere üniversitemize başvuruda bulunan asil adaylarımızın başvuru işlemleri tamamlanmış olup, birimlerimize kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptırmayan adayların yerine Yedek Öğrenci adaylarımız belirlenmiştir.

Birimlerimize Kayıt Hakkı Kazanan  Yedek Öğrenci Listesi ]

Öğrencilerimiz, Türkiye'ye girişte ve Üniversiteye kayıtta gerekli olacak olan Öğrenim Vizelerini Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu'ndan almaları gerekmektedir. Vize için gerekli olacak “Kabul Mektubu”, üniversitemiz tarafından öğrencilerimize e- posta yoluyla gönderilecektir.

Students need Student Visa for entering Turkey and registering university. They should get their Student Visa from Turkish Embassies/Consulates. The Acceptance Letter which is necessary fort he visa will be sent to the students via snail email.
 

KESİN KAYIT İŞLEMİ

Üniversitemize Kayıtlar 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak olup kayıtlarda istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

EXACT REGISTRATION

Registration will be open at Hitit University Directorate of Student Affairs between 08-12 September, 2014. Please see the required documents for registration below.
 

KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER

1) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki TC Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”,

2) Not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,

3) Sınav sonuç belgesinin aslı (Uluslararası sınavlara giren adaylardan),

4) Resmi kimlik ya da pasaportun ibrazı,

5) Lisans eğitimi veren Fakülte ve Yüksekokullar için 1,000 TL (Bin TL); Önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokulları için 500 TL (Beşyüz TL) Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu (Öğrenim Ücreti Çorum Halkbank Şubesine Yatırılacaktır),

6) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin (Sınava girmişse) aslı,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

 

REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

1) Original copy of the High School diploma and diploma equivalency certificate which complies with the diplomas taken from Turkish high schools. Student can get this certificate from Ministry of Education or a Turkish Embassy in foreign countries,

2) The original copy of the applicant’s transcript which is translated into Turkish and approved by a notary or a Turkish Embassy in foreign countries,

3) The original copy of the Exam Score Sheet (applicants who take international exams will provide this),

4) Identity card or passport,

5) Tuition Fee Receipt showing that the tuition fee, 1.000 TL for undergraduate programs of faculties and colleges; 500 TL for associate programs of vocational higher schools (Tuition Fee will be credited to Corum, Halkbank Branch)

6) Original copy of the Certificate in Turkish Proficiency (if the student has taken an exam),

7) 2 passport-size photos of the applicant,

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1) Kayıt hakkı kazanmış ve kendisine davet mektubu gönderilmiş öğrenci adayı, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin kayıt döneminde vermek zorundadır.

2) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

Important Notes On Regıstratıon

1. Students who are in the preliminary list and received acceptance letter must submit the original copies of the documents they submitted during application,

2. Students  must apply in person, registration via snail mail is not accepted,

3. If any of the required documents are missing, registration will not be made,

4. Applicants who miss the deadline for registration cannot make a claim on late registration.

 

Kayıt Yeri     :

            Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

            Kuzey Kampüsü Çorum/TÜRKİYE

 

Place of Registration:

           Hitit University Directorate of Student Affairs     

           Northern Campus Çorum/TÜRKİYE

 

İletişim        :

                      0364 219 20 66 (tel)

                      0364 219 20 89 (fax)

Contact    :

                     

                      0364 219 20 66 (tel)

                      0364 219 20 89 (fax)

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi