Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2015 Perşembe

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesi, Üniversitemizin tüm birimlerinden, öğrenci kulüp danışmanlarından ve ilgili diğer iç paydaşlardan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilmiş ve Üniversitemiz Senatosu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversitemiz mevzuat arşivi (http://www.hitit.edu.tr/belgeler/hitit_universitesi_kulup_yonergesi.pdf) linkinde yer alan yönergede yapılan ve öne çıkan bazı değişiklikler aşağıda verilmiştir;

1.Kulüp Performans Puanlama sistemi getirilerek, yapılacak her bir etkinliğe, etkinliğin türü çerçevesinde belli puanlar belirlenmiştir. Kulüplerin etkinlikleri neticesinde toplayacakları puanları oranında faaliyetlerinde ek desteklerden yararlanabilecekleri prensibi getirilmek suretiyle, kulüp faaliyetleri teşvik edilmiştir.

2.Kulüplerin daha etkin ve verimli çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, kulüp iş ve işlemlerinin yürütülmesine katkı sağlayan kulüp organlarında yeniden yapılanmaya gidilmiş; görevi daha çok koordinasyon odaklı olan “Eş Koordinatörlük” sistemi oluşturulmuştur.

3.Başarılı öğrencilere üye oldukları kulüplerin etkinliklerine katılımlarda sınırlı da olsa bazı ayrıcalıklar tanınmak suretiyle, öğrencilerin genel başarısı teşvik edilmiştir.

4.Kulüp işlemlerinin gerçekleştirildiği “Kulüpler Bilgi İşletim Sistemi” (KUBİS) adlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Üyelik ve seçim işlemleri, kulüp etkinlikleri, karar süreçleri, toplantılar ve kulüp kurullarının seçimleri gibi tüm iş ve işlemlerin bu sistem üzerinden yapılarak kulüp işlemlerinin her yerden ulaşılabilir, doğru ve şeffaf olması sağlanmıştır.

5.Kulüplerin kuruluş işlemleri kolaylaştırılmıştır.

6.Öğrencilerin sınırsız kulüp üyeliği yerine, “en fazla iki kulübe üye olabilecekleri” ilkesi belirlenmiştir.

7.Sponsorluk ve hibe alma işlemlerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir. Kulüp etkinlikleri için en az %10 oranında Rektörlüğün onaylayacağı sponsor bulma kaydı getirilmiştir.

8.Kulüp Akademik Danışmanları, kulüplerin yapacakları her türlü etkinliklerden öncelikle sorumlu tutulmuşlardır.

9.İl dışı etkinlikler için en az iki il içi etkinlik gerçekleştirme koşulu getirilmiştir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi