Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2015 Perşembe

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesi, Üniversitemizin tüm birimlerinden, öğrenci kulüp danışmanlarından ve ilgili diğer iç paydaşlardan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilmiş ve Üniversitemiz Senatosu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversitemiz mevzuat arşivi (http://www.hitit.edu.tr/belgeler/hitit_universitesi_kulup_yonergesi.pdf) linkinde yer alan yönergede yapılan ve öne çıkan bazı değişiklikler aşağıda verilmiştir;

1.Kulüp Performans Puanlama sistemi getirilerek, yapılacak her bir etkinliğe, etkinliğin türü çerçevesinde belli puanlar belirlenmiştir. Kulüplerin etkinlikleri neticesinde toplayacakları puanları oranında faaliyetlerinde ek desteklerden yararlanabilecekleri prensibi getirilmek suretiyle, kulüp faaliyetleri teşvik edilmiştir.

2.Kulüplerin daha etkin ve verimli çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, kulüp iş ve işlemlerinin yürütülmesine katkı sağlayan kulüp organlarında yeniden yapılanmaya gidilmiş; görevi daha çok koordinasyon odaklı olan “Eş Koordinatörlük” sistemi oluşturulmuştur.

3.Başarılı öğrencilere üye oldukları kulüplerin etkinliklerine katılımlarda sınırlı da olsa bazı ayrıcalıklar tanınmak suretiyle, öğrencilerin genel başarısı teşvik edilmiştir.

4.Kulüp işlemlerinin gerçekleştirildiği “Kulüpler Bilgi İşletim Sistemi” (KUBİS) adlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Üyelik ve seçim işlemleri, kulüp etkinlikleri, karar süreçleri, toplantılar ve kulüp kurullarının seçimleri gibi tüm iş ve işlemlerin bu sistem üzerinden yapılarak kulüp işlemlerinin her yerden ulaşılabilir, doğru ve şeffaf olması sağlanmıştır.

5.Kulüplerin kuruluş işlemleri kolaylaştırılmıştır.

6.Öğrencilerin sınırsız kulüp üyeliği yerine, “en fazla iki kulübe üye olabilecekleri” ilkesi belirlenmiştir.

7.Sponsorluk ve hibe alma işlemlerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir. Kulüp etkinlikleri için en az %10 oranında Rektörlüğün onaylayacağı sponsor bulma kaydı getirilmiştir.

8.Kulüp Akademik Danışmanları, kulüplerin yapacakları her türlü etkinliklerden öncelikle sorumlu tutulmuşlardır.

9.İl dışı etkinlikler için en az iki il içi etkinlik gerçekleştirme koşulu getirilmiştir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi