Yayınlanma Tarihi: 08 Ocak 2015 Perşembe

Horizon 2020 Programı Türkiye Araştırma Camiasının Tam Erişimine Açılmıştır

2014 yılında imzalanan bir anlaşma ile Türkiye, Avrupa Birliği’nin yedi yıllık yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı "Horizon 2020 (H2020)"ye tam erişim hakkına sahip olmuştur. 2007-2013 yılları arasında Türkiye’den 1.097 kuruluş toplam portföy büyüklüğü 2,8 Milyar Avro olan 1.012 projede yer aldı. 2020 yılına kadar yaklaşık 80 milyar Avro’luk bir bütçenin tüm Avrupa’dan gelecek gerek konsorsiyumlu (çok ortaklı) gerekse bireysel (tek araştırmacı/kurum odaklı) projelere dağıtılması öngörülüyor. Projeler bilimsel mükemmeliyet, etki ve uygulama kriterleri açısından değerlendirildikten sonra finansal olarak (karşılıksız hibe) desteklenecektir.

Kimler yararlanabilir?

•         Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri

•         Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları

•         Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar

H2020’de hangi tür projeler destekleniyor ?

  1.  Toplumsal Sorunlara Çözümler: Toplumu ve vatandaşları etkileyen genellikle çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar (çevre, enerji, gıda, sağlık, güvenlik, sosyal bilimler ve ulaşım)

  2.  Endüstriyel Liderlik/Ortaklık:  Avrupa endüstrisinin teknolojik gelişim seviyesini bir adım daha ileriye götürecek konularda çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar (nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat, üretim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, uzay, KOBİ’lerde yenilik ve risk finansmanına erişim)

  3.  Bilimsel Mükemmeliyet: Dünya standartlarında bilim yapılmasına olanak sağlayacak, yetenekli araştırmacıların kariyerlerini geliştirecek, onları Avrupa’da kalmaya cezbedecek, bunun için uygun koşulları sağlayacak ve ayrıca en iyi araştırma altyapılarının geliştirilmesine destek verecek olan programlar (Avrupa Araştırma Konseyi, Marie Skladowska Curie, Araştırma Altyapıları, Yeni ve Gelişen Teknolojiler)

Sadece Türkiye gibi AB Çerçeve Programları’ndaki performansını yükseltmek isteyen ülkelere özel olarak yayınlanan çağrılar yoluyla eşleştirme, mükemmeliyet merkezleri oluşturma gibi desteklerden de faydalanabilirsiniz.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında hangi destek ve ödüllerden nasıl faydalanabilinir ?

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında H2020 programına katılımı ve projelerin kabul oranını artırmak amacıyla;

  1.  H2020 Kapsamında düzenlenen proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantılarına katılmak için seyahat desteği,

 2.  ERC Projeleri, Marie Skladowska-Curie Programları proje önerilerinizin başarı şansını yükseltmek için uzman kişi ve kuruluşlardan ön değerlendirme hizmeti alma desteği,

  3.  Ortaklı projelere koordinatör olmanız için seyahat desteği, organizasyon desteği, proje yazma-sunma eğitimi, proje yazdırma ve proje ön değerlendirme hizmeti alımı gibi destekleri içeren koordinatör olma destek paketi,

  4.  H2020 kapsamında sunduğunuz, eşik üstü puan alan ancak desteklenmeyen projeleriniz için eşik üstü ödülü,

  5.  H2020 kapsamında ortak, koordinatör veya baş araştırmacı olarak sunduğunuz ve desteklenen projeleriniz için proje tipine ve bütçesine bağlı olarak hesaplanan başarı ödülü.

Nerelerden yardım alınabilir ?

•         İlgilendiğiniz alt programdan sorumlu Ulusal İrtibat Noktası<http://www.h2020.org.tr/tr/content/horizon-2020-ekibi> ile irtibata geçebilirsiniz.

•         Üniversitedeyseniz AB/Proje/Teknoloji Transferi Ofisiniz ile irtibata geçebilirsiniz.

•         Daha önce desteklenen projelerin<http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html> sahipleriyle irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için ;

TÜBİTAK H2020 web sitesi <http://www.h2020.org.tr/>

Avrupa Komisyonu H2020 web sitesi<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en>

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube