Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015 Perşembe

BAP 2015 Yılı Dördüncü Başvuru Dönemi 1 Ekim 2015 Tarihi İtibarıyla Başlamıştır

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

19001-Genel Araştırma Projesi

19002-Hızlı Destek Projesi

19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi

19004-Lisansüstü Tez Projesi

19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi

19006-Uluslararası Araştırma Projesi

19007-Altyapı Projesi

başvuruları 1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Başvuru dönemi 31 Ekim 2015 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.* Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

*Proje Başvuru Formları Otomasyon içerişine aşamalar halinde eklenmiştir. Ayrıca Başvuru Formu doldurulmasına gerek yoktur.

 

 

                                                             BAP Koordinatörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube