Yayınlanma Tarihi: 19 Ekim 2015 Pazartesi

Öğretim Elemanlarımızın Kütüphanelerimizden Ödünç Alabilecekleri Kitap Sayısı Arttırıldı

Öğretim elemanlarımızın Üniversitemiz Merkez ve Birim Kütüphanelerinde ihtiyaç duydukları basılı kitaplardan daha etkin ve verimli istifade edebilmeleri için, daha önce 5 olan ödünç kitap alma üst sınırı 7 olarak güncellenmiştir. Bununla birlikte, basılı kitapların daha çok araştırmacıya hizmet etmesine imkân sağlaması amacıyla; azami otuz gün olan ve sürenin bitiminde her defasında yeniden aynı süre ile uzatılabilen ödünç kitabı elde tutma süresinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikle, öğretim elemanlarımızın sistem üzerinden ödünç aldıkları kitapların kendilerinde kalma süresi, söz konusu kitaplara sistem üzerinden başka bir talebin gelmesi halinde ilk otuz günün bitiminde sona erecek ve ikinci bir otuz günlük ek süre uzatımı gerçekleştirilmeyecektir. Böylece sistem tarafından ayırtma işlemi yapılan kitabın 30 günlük süre sonunda ayırtmayı yapan kullanıcıya geçmesi sağlanacaktır.  Kütüphaneden alınan kitaba başka birinden talep gelmemesi halinde kitabın son defa olmak üzere ikinci bir uzatması yapılabilecektir.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube