Yayınlanma Tarihi: 01 Aralık 2015 Salı

BAP 2015 Yılı Beşinci Başvuru Dönemi 1 Aralık 2015 Tarihinde Başlamıştır

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

  • 19002-Hızlı Destek Projesi
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi

başvuruları, 1 Aralık 2015 tarihi itibarıyla başlamış olup 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır*. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

*Proje Başvuru Formları Otomasyon içerişine aşamalar halinde eklenmiştir. Ayrıca Başvuru Formu doldurulmasına gerek yoktur.

 

  BAP Koordinatörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube