Yayınlanma Tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" 18 Aralık 2015 Tarihli ve 29566 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre akademisyenlere; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde ve yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğler ve alınan akademik ödüller için teşvik verilecek.

Akademik teşvik ödemesi en yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne, doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70’ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. 

Üniversitemizde konu ile ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube