Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2015 Pazartesi

OKA Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2016 ve 2017 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 21/12/2015 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL olup, verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari destek tutarı: 25.000 TL

Azami destek tutarı: 75.000 TL

Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşların başvurabildiği programın öncelikleri;

1-   Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi,

2-   Sosyal kalkınma için işbirliğinin güçlendirilmesi

3-   Toplumda sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına ilişkin farkındalık ve duyarlılık arttırma,

4-   İnsan Hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik imkânlarının geliştirilmesi, sosyal dışlamanın engellenmesi,  çevre ve kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesi alanlarında sosyal kalkınmanın sağlanması

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %90’ınından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 11/03/2016 Cuma günü ve saat 23:59’dur. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 18/03/2016 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube