Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2015 Pazartesi

BAP 2015 Yılı İkinci Başvuru Dönemi 01 Mart 2015 Tarihinde Başlayacaktır

         Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

başvuruları, 01 Mart 2015 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Mart 2015 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından         20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

           Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan Üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

         Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube