Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2015 Cuma

Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların faydalanabileceği 2015 yılı Marie Skłodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships - IF) kapsamında aşağıdaki üç şekilde dolaşım mümkün olacaktır:

1.Avrupa Bursları (European Fellowships):

Araştırmalarına 12-24 ay süre ile Avrupa’da (AB üye ülkeleri ve Çerçeve Programlarına Asosye Ortak olarak katılan ülkelerde) devam etmek isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. Türkiye’deki araştırma grupları yurt dışından (herhangi bir ülkeden) araştırmacı getirmek isterlerse bu destekten ev sahibi kuruluş olarak faydalanabilirler. Her milliyetten araştırmacının başvurusu kabul edilmektedir. Avrupa Burslarına başvuran araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

Yukarıdaki koşulu sağlayan araştırmacılar standart başvuru olarak değerlendirilirken; kariyerine ve ülkesine geri dönmekte olan araştırmacıların başvuruları diğer başvurulardan ayrı olarak değerlendirilmektedir:

a.Kariyerine Geri Dönüş Paneli (Career Restart Panel - CAR): Doğum izni, araştırma dışı çalışmalar vb. sebeplerle kariyerine ara vermiş araştırmacıların diğer araştırmacılarla aynı panelde değerlendirildiklerinde dezavantajlı duruma düşme ihtimaline karşılık bu panel oluşturulmuştur. Bu panele, çağrı kapanış tarihi itibariyle son 12 aydır araştırma yapmamış/ara vermiş olan araştırmacılar başvurabilirler. Her milliyetten araştırmacının başvurusu kabul edilmektedir.

b.Ülkesine Geri dönüş Paneli (Reintegration Panel - RI): Bu panel, Avrupa dışındaki ülkelerden Türkiye’ye geri dönüş yapmak isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. Geri dönüş için başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı bu ülkelerde ikamet etmiş olması gerekmektedir.

Kariyerine (CAR) ve Ülkesine (RI) Geri Dönüş Panellerine başvuran araştırmacıların, çağrı kapanış tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde 36 aydan fazla gidecekleri ülkede (Türkiye’de) bulunmamış olmaları gerekmektedir.

2.Global Burslar (Global Fellowships):

Türkiye’deki araştırmacıların, geri dönmek koşuluyla, 12-24 ay süre ile Amerika, Kanada, Japonya gibi Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma yapmak üzere başvurularına uygundur. Özellikle “sabbatical” olarak yurt dışına giden araştırmacılarımızın yararlanabileceği bir programdır. 12 ay yurda dönüş mecburi olup, araştırmacı dönüşündeki 12 ay süresince de desteklenmektedir. Araştırmacı bursa başvururken hazırlayacağı proje önerisinde geri dönüş yapacağı kuruluşu da belirtmek durumundadır. Başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı ikamet etmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

Araştırmacılar, burs programına proje önerilerini gidecekleri/dönecekleri kuruluşlarla birlikte hazırlayacakları proje önerilerini 10 Eylül 2015 tarihine kadar sunabilirler.

Bu programa bu sene başvuru yapmayı planlayan araştırmacılarımız, aşağıda yer alan 2014 yılında MSCA Bireysel Burslar Ülkesine Geri Dönüş Paneli'ne (Reintegration-RI) sunulan proje önerilerinin hakem değerlendirilmeleri sonucunda hazırlanan hakem değerlendirme raporlarının analiz çalışmasını ortaya koyan analiz çalışmasını inceleyerek, proje yazımı sırasında yapmamaları gereken hatalar ve dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda çıkarımda bulunabilirler. Proje önerisi yazımında dikkat edilmesi gereken noktalara araştırmacıların dikkatini çekmek amacıyla hazırlanan bu doküman sadece RI paneline proje önerisi sunan araştırmacılara değil, diğer MSCA Bireysel Burslar panellerine başvuru yapacak araştırmacılara da ipuçları sunacaktır.

Dökümana ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca proje önerisi yazmakta olan araştırmacılarımız gidecekleri ya da gelecekleri ülkede proje bütçesinin (araştırmacıya ve kuruma ayrılan bütçe) detaylarını hesaplamak için ekte yer alan "Proje Bütçesi Hesaplama Aracı"nı kullanabilirler. (Bu araç tamamen bilgi amaçlı oluşturulmuş olup, başvuru aşamasında doldurulması gereken bir form kesinlikle değildir.)

Hesaplama araçlarına ulaşmak için tıklayınız. ( EF Budget GF Budget )

Proje önerilerinin sunulacağı çağrı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Burslar 2015 Çağrısı Başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları 2015 Yılı dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Proje yazım aşamasındaki her türlü sorunuz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile bağlantıya geçebilirsiniz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ