Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2015 Pazartesi

TÜBİTAK 2015 Yılı Bireysel Genç Girişim (BİGG) 2. Aşama İş Planı BaşvurularıYenilikçi iş fikirlerini 3 yıldır destekleyen TÜBİTAK, 2015 Yılı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Program takvimini başlattı. Daha önce genç girişimcilerimizin 1512 olarak bildiği Program; bu çağrı programı ile, isim ve içerik değişikliği ile yeniden kurgulandı. BiGG Programı, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak şekilde, TÜBİTAK’la birlikte girişimcilere destek verecek başka kuruluşları da bünyesinde topladı. BiGG Uygulayıcıları olan bu kuruluşlar; girişimcilere birçok ilde iş rehberliği, girişim kampları, eğitimler, ön kuluçkalık gibi hizmetler sağlayacak. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuracak ve bu yıl 150 bin TL’ye yükseltilen hibe destekten yararlanmak için yarışacak.

1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BiGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edeceklerdir.

Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecektir.

1. aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan  girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a sunulabilecektir.

2. Aşama iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.

BiGG’e Kimler Başvurabilir?

 • Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya   2. aşama başvuru tarihi 1 Ekim 2015’e kadar mezun olabilecek,
 • Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun kişiler aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde başvurabilecektir;
  • Doktora ve üstü unvana sahip kişiler hariç 01.01.2015 tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak (01.01.1971 sonrası doğanlar).
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

2015 Takvimi

 • 1 Temmuz 2015 Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından 1. Aşama İş Fikri başvurularının alınması
 • 1 Temmuz-15 Ekim 2015 Uygulayıcı Kuruluşların yürüttüğü 1. Aşama faaliyetleri
 • 1 Ekim-15 Ekim 2015 2. Aşama İş Planı başvurularının PRODİS üzerinden alınması
 • Kasım 2015 2. Aşama panel değerlendirmeleri ve sunumlar
 • Ocak 2016 Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
 • Ocak-Şubat 2016 Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
 • 1 Mart 2016 1512-BiGG Teknogirişim Sermaye Desteği başlangıcı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ