Yayınlanma Tarihi: 15 Temmuz 2015 Çarşamba

Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı


TÜBİTAK ile Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic - NAS KR) arasında 2014 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK - NAS KR Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 23 Şubat 2015 – 14 Ekim 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği, Kırgız bir araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. 

Türkiye’deki proje ortaklarının, http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresi yoluyla başvuruda bulunarak, ilgili adreste belirtilen dokümanları TÜBİTAK’a, Kırgız proje ortaklarının ise NAS KR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak NAS KR’ye eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NAS KR kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde inceleyecek ve değerlendirecektir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılacaktır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirecek, her iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler yürürlüğe girecektir.

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Ortak Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan bilim insanı ve uzmanların seyahatlerinde aşağıda belirtilen imkanlar sunulacaktır:

_Türkiye’ye gelen Kırgız bilim insanları/uzmanlar için:

§  Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

§  20 Euro/gün (Türk Lirası karşılığı)

Kırgızistan’a giden Türk bilim insanları/uzmanlar için:

§  Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

§  10 Euro/gün (Kırgız Somu karşılığı)

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube