Yayınlanma Tarihi: 23 Temmuz 2015 Perşembe

Kamu Görevlilerine ve Meslek İnsanlarına Üniversitemizde Lisansüstü Eğitimi Yapma Çağrısı

Günümüzde üniversitelerde lisans düzeyinde uluslararası standartlarda eğitim verilmesinin yanı sıra, bünyesinde barındırdığı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programları ile ulusal/uluslararası düzeyde araştırmalar da yapılmaktadır. Ülkelerin stratejik olarak önemli konularından birisi olan lisansüstü eğitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli yol kat edilecek olup, yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalarla tüm insanoğlunun yararına ürünler ortaya çıkarılacaktır. Lisansüstü eğitim sırasında edinilen deneyim, bireye kendi kişisel gelişimini sürdürecek  gücü sağlamak ve bireysel anlamda ufkunu genişletmek yanında, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal, politik, teknik ve kültürel değişiminde ve ilerlemesinde karar mekanizmaları içinde yer alabilmesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz bünyesindeki Enstitülerimizde açılan yeni programlarla her geçen gün artan sayıda öğrencimize lisansüstü eğitimi verilmektedir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 16,000’in üzerinde öğrenciye eğitim verecek olan Üniversitemiz bünyesinde imkanlar ölçüsünde sürekli yeni lisansüstü programları açılmak suretiyle, bu alanda olabildiğince çeşitliliğin artırılması hedeflenmektedir. Üniversitemizde geldiğimiz noktada Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerimiz bünyesinde 18’i tezli yüksek lisans ve 7’si doktora programında olmak üzere, toplam 25 programda 1,200’e yakın öğrenciye lisansüstü eğitimi verilmektedir. 2015-2016 Yılı Güz Dönemi için belirlenen yeni alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanı 391’dir.

Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde yer alan;
       -  İktisat,
       -  İşletme,
       -  Tarih,
       -  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset ve Sosyal Bilimler),
       -  Felsefe ve Din Bilimleri,
       -  Temel İslam Bilimleri,
       -  Beden Eğitimi ve Spor (19 Mayıs Üniversitesi Ortak Lisansüstü Protokolü ile)  
yüksek lisans programlarına 50’si yabancı uyruklu toplam 207 öğrenci;

       -  İktisat,
       -  İşletme,
       -  Felsefe ve Din Bilimleri,
       -  Temel İslam Bilimleri,
       -  Beden Eğitimi ve Spor
doktora programlarına da 33’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam toplam 81 öğrenci alınacaktır.

Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde yer alan;
       -  Fizik,
       -  Biyoloji,
       -  Kimya,
       -  Kimya Mühendisliği,
       -  Makine Mühendisliği,
       -  Gıda Mühendisliği,
       -  Matematik
yüksek lisans programlarına 16’sı yabancı uyruklu toplam 81 yeni öğrenci,

       -  Makine Mühendisliği,
       -  Kimya Mühendisliği
doktora programlarına da 5’i yabancı uyruklu toplam 22 yeni öğrenci alınacaktır.

Üniversitemiz en temel işlevini, bulunduğu ile ve bölgeye katkı sağlamak ve sahip olduğu bilgi birikimini içinde yer aldığı topluma aktarmak olarak belirlemiştir. Bu çerçevede koşulları sağlayan mezun öğrencilerimizle birlikte, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan konuyla ilgili tüm kamu görevlilerimizi, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek insanlarımızı, sanayicilerimizi ve iş insanlarımızı kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve Üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak üzere lisansüstü programlarımıza bekliyoruz.

Prof.Dr. Reha Metin ALKAN
             Rektör                   


Not: Programlara başvurular 10-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru koşulları, kontenjanların dağılımı ve diğer bilgiler ilgili enstitülerin web sayfalarında (Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://www.sbe.hitit.edu.tr; Fen Bilimleri Enstitüsü için http://www.fbe.hitit.edu.tr) yer almaktadır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube