Yayınlanma Tarihi: 23 Temmuz 2015 Perşembe

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Yayınlandı

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esaslarını düzenleyen "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube