Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2015 Pazartesi

Sağlık Önlisans Mezunlarının Lisans Tamamlamalarına İlişkin YÖK Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2015 tarihinde, önlisans Sağlık programlarından mezun olan öğrencilerin lisans tamamlamalarına ilişkin yaptığı açıklama şu şekildedir:

“19/11/2014 Tarih ve 6569 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 69'u uyarınca, aşağıda yer alan ön lisans programlarından 19.11.2014 tarihine kadar mezun olan adaylar için lisans tamamlama programları açılacaktır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için açılacak lisans tamamlama programlarına başvurular e-Devlet şifresiyle 3 - 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden alınacaktır. Başvuru sırasında adaylardan ön lisans diplomasında yer alan Üniversite, Meslek Yüksekokulu, Program adı ile diploma notunun sisteme girilmesi istenecektir. Başvuru yapmayan adaylar, 2015-2016 eğitim öğretim yılı için tercih ve yerleştirme işlemlerinden yararlanamayacaklardır.

Tercihler 24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında aynı internet adresinden alınacaktır. Tercih işlemleri sırasında ön lisans alanlarına göre hangi alanlarda lisans tamamlama programları açılacağı, programların yer alacağı üniversiteler ile kontenjanları ve yerleştirmeye ilişkin esaslar yayımlanacaktır.

Yerleştirme işlemleri 3 Eylül 2015 tarihine kadar yapılacak ve sonuçlar https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca posta yolu ile gönderilmeyecektir.

Lisans tamamlama programlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacaktır. İlan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adaylar yerleştirme işleminden doğan haklarından vazgeçmiş sayılacaklar ve kayıtları yapılmayacaktır.

Söz konusu kanun uyarınca 19.11.2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen ön lisans programlarından mezun olanların sayısı, üniversitelerin kapasiteleri ve eğitim-öğretimin niteliğinden taviz verilmemesi gibi temel ilkeler dikkate alındığında bütün başvuruların karşılanamayacağı hususu göz önünde bulundurularak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yerleştirilemeyen adaylar için takip eden yıllarda lisans tamamlama programları açılmaya devam edilecektir.”


Lisans Tamamlama Programlarına Başvuru Yapabilecek Ön Lisans Programları

 Acil Yardım

 Acil Yardım Teknikerliği

 Acil Yardım Teknikleri

 Adli Tıp

 Adli Tıp Teknikerliği

 Ağız Diş Sağlığı

 Ağız ve Diş Sağlığı

 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

 Ambulans ve Acil Bakım

 Ameliyathane Hizmetleri

 Ameliyathane Teknikerliği

 Anestezi

 Anestezi Teknikerliği

 Cerrahi Teknikerliği

 Çevre

 Çevre Sağlığı

 Diş Protez

 Diş Protez Teknikerliği

 Diş Protez Teknolojisi

 Diş Teknik Sekreterliği

 Diyaliz

 Ebelik

 Eczane Hizmetleri

 Eczane Teknikerliği

 Elektronörofizyoloji

 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

 Evde Hasta Bakımı

 Fizik Tedavi

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 Fizyoterapi

 Hastane Yönetimi ve Organizasyon

Hidroterapi

 İlk ve Acil Yardım

 İş ve Uğraşı Terapisi

 Laborant ve Veteriner Sağlık

 Nükleer Tıp Teknikleri

Hemşirelik 

Odyometri

 Optisyenlik

 Ortopedik Protez ve Ortez

 Otopsi Yardımcılığı

 Paramedik

 Patoloji Laboratuvar

 Patoloji Laboratuvar Teknikleri

 Perfüzyon

 Perfüzyon Teknikleri

 Podoloji

 Protez ve Ortez

 Radyoloji

 Radyoterapi

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 Sağlık Yönetimi

 Sağlık Memurluğu

 Sağlık Teknikerliği

 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 Tıbbi Laboratuvar

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 Veteriner Sağlık Teknikerliği

 Yaşlı Bakımı

 Yaşlı Bakım Hizmetleri

 Yaşlı Hizmetleri Bakımı

 


Sağlık alanında bir önlisans programından mezun olup lisans tamamlamak isteyen mezunlara önemle duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ