Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2015 Pazartesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin (HÜSBED) 8. cilt 1. sayısı (Haziran 2015) yayımlandı.

Üniversitemizin en eski dergilerinden olan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sisteminde yer almaya başlamıştır. Bilindiği üzere ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de yayın hayatına devam eden 500’e yakın akademik dergi, bu sisteme entegre olmuştur. Bu sistem vasıtasıyla, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreç elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. HÜSBED;

  • TÜBİTAK ULAKBİM,
  • Index Copernicus International,
  • Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index),
  • Araştırmax-Bilimsel Yayın İndeksi,
  • Akademik Dizin- Akademik Türk Dergileri İndeksi,
  • SCIPIO- Scientific Publishing& Information Online,
  • TEI- Türk Eğitim İndeksi,
  • Ideal Online- Online Kütüphane
olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.


CrossRef ile ULAKBİM arasında yapılan sponsor kurum anlaşması gereğince, ücretsiz DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilemeye başlanmıştır. Bu kapsamda, HÜSBED’in 2014/1 sayısından itibaren yayımlanan çalışmalara DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

Doçentlik başvuruları için istenilen nitelikli dergi sınıfında yer alan HÜSBED’e makale, çeviri, tanıtım ve değerlendirme yazılarınızı www.sbedergi.hitit.edu.tr adresinden Açık Dergi Sistemi’ne ücretsiz üye olarak oluşturacağınız hesaplarınız üzerinden gönderebilirsiniz.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin son sayısına ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube