Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2015 Perşembe

Alaca MYO’da İsim Değişikliği

Hitit Üniversitesi Senatosunun, Alaca Meslek Yüksekokulu adının Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/07/2015  tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Alaca Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulunun 23.11.2011 tarihli yazısı ile Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, kuruluşunda Gıda Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Kaynak Teknolojisi programları yer almıştır. Alt yapı ve akademisyen sayısının yeterli olması ile birlikte söz konusu programlara öğrenci alımına gidilmiş ve bu programlar için öngörülen öğrenci kontenjanlarının tamamı tercih edilerek %100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Bununla birlikte ek olarak istihdam odaklı olmak üzere;

-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,
-Aşçılık,
-Evde Hasta Bakim Programı,
-Yaşlı Bakimi Programı,
-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı,
-Basın ve Yayın Teknolojileri,
-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi,
-Laborant ve Veteriner Sağlık,
-Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
 

programları açılmış, bunlardan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına 2015 yılından itibaren öğrenci alınması yönündeki Üniversitemiz teklifi YÖK tarafından uygun bulunarak 2015 tercih döneminde, ayrılan 41 öğrenci kontenjanının tamamı tercih edilmiştir. Açılmış olan bu programlara alt yapı ve akademisyen ihtiyacının giderilmesi ile birlikte en kısa zamanda öğrenci alımına gidilecektir.

İsmi değiştirilen Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu binası, ilimizin yetiştirmiş olduğu hayırsever işadamı Avni Çelik tarafından yaptırılarak, 2013 yılında yapılan protokol kapsamında üniversitemizin hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 30.000 marsa üzerine inşa edilen toplam 7.600 mkapalı alana sahip MYO binası, derslikler, personel ofisleri, öğrenci atölye/laboratuvarları, kantin, yemekhane, kütüphane, toplantı salonu ve diğer donatılardan oluşmaktadır.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yaklaşık 260 öğrenci öğrenim görecek olup yeni binamızla birlikte fiziki alt yapı eksikliği de giderilmiş olacaktır. Şu anda açık bulunan istihdam odaklı 8 programımıza da akademik personel eksikliğinin giderilmesi ile birlikte en kısa zamanda öğrenci alımına gidilecektir. Bu programların aktif hale getirilmesi ile birlikte Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda birkaç yıl içerisinde 1.000’in üzerinde bir öğrenci mevcuduna ulaşılması hedeflenmektedir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube