Yayınlanma Tarihi: 31 Temmuz 2015 Cuma

Lisansüstü Programlarımıza Yeni Öğrencilerimizi Bekliyoruz

Ülkelerin stratejik olarak önemli konularından birisi olan lisansüstü eğitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli yol kat edilecek olup, yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalarla da tüm insanoğlunun yararına ürünler ortaya çıkarılacaktır. Lisansüstü eğitim sırasında edinilen deneyim, bireye kendi kişisel gelişimini sürdürecek  gücü sağlamak ve bireysel anlamda ufkunu genişletmek yanında, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal, politik, teknik ve kültürel değişiminde ve ilerlemesinde karar mekanizmaları içinde yer alabilmesine olanak tanımaktadır. Bu eğitim günümüz toplumunun gereksinim duyduğu üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesine olanak tanıdığından, eğitim sistemi içindeki yeri ve önemi hızla artmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan Enstitülerimizde açılan yeni programlarla her geçen gün artan sayıda öğrencimize lisansüstü eğitimi verilmektedir. 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde 18 programda tezli yüksek lisans, 7 programda da doktora eğitimi verilmektedir. Halen toplam 25 lisansüstü programımızda 1,147 öğrenciye lisansüstü eğitimi verilen Üniversitemizin, 2015-2016 Yılı Güz Dönemi için belirlediği lisansüstü öğrenci kontenjanı 391’dir.

Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde yer alan;
- İktisat, 
- İşletme, 
- Tarih, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset ve Sosyal Bilimler), 
- Felsefe ve Din Bilimleri, 
- İslam Tarihi ve Sanatları,
- Temel İslam Bilimleri, 
- Beden Eğitimi ve Spor (19 Mayıs Üniversitesi Ortak Lisansüstü Protokolü ile) 
yüksek lisans programlarına 50’si yabancı uyruklu toplam 207 öğrenciyi;
 
- İktisat, 
- İşletme, 
- Felsefe ve Din Bilimleri, 
- Temel İslam Bilimleri, 
- Beden Eğitimi ve Spor 
doktora programlarına da 33’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 81 öğrenciyi kabul edecektir.
 
Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde yer alan;
- Fizik, 
- Biyoloji, 
- Kimya, 
- Kimya Mühendisliği, 
- Makine Mühendisliği, 
- Gıda Mühendisliği,
- Matematik
yüksek lisans programlarına 16’sı yabancı uyruklu toplam 81 yeni öğrenci,
 
- Makine Mühendisliği,
- Kimya Mühendisliği 
doktora programlarına da 5’i yabancı uyruklu toplam 22 öğrenci alınacaktır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi