Yayınlanma Tarihi: 04 Ocak 2016 Pazartesi

Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi Revize Edildi

Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, konser, sergi, bienal, atölye çalışmaları gibi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere bilimsel çalışma(ları) ile kısa süreli olarak katılımlarının desteklenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 17.12.2015 tarihinde yapılan 18 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir. Ayrıca 2016 Yılı Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarları”nda da değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu yönergede ifade edildiği üzere, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren başvurular;

- BAP Projesi kapsamında başvuran Hitit Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından BAPSO (www.bapso.hitit.edu.tr) üzerinden,

- Bunun dışındaki diğer tam zamanlı öğretim elemanlarının başvuruları ise Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Bilgi Sistemi (www.bedek.hitit.edu.tr)  

üzerinden yapılacaktır.

HİTÜ 2016-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi için tıklayınız.

HİTÜ 2016-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarları için tıklayınız.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi