Yayınlanma Tarihi: 14 Kasım 2016 Pazartesi

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- Tıp Fakültesi,

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Sağlık Yüksekokulu,

- Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 15 Kasım 2016 Salı günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube