Yayınlanma Tarihi: 14 Kasım 2016 Pazartesi

YÖK’ten Mekatronik Mühendisliği Bölümü Açılmasına Onay

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde Mekatronik Mühendisliği Bölümü açılmasına ilişkin YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 02.11.2016 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün Amacı:

Güçlü bir eğitim-öğretim kalitesi ve altyapısını sağlamak,  araştırma altyapısını oluşturmak, bölümün, fakültenin ve üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığına ve etkinliğin katkı sağlamak, disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetlerini oluşturmak, paydaşlar ile etkin iletişim ve iş birliği altyapısını kurmak, ülkemizin gereksinim duyduğu yetkin mühendisleri yetiştirecek, teknolojik altyapısı güçlü, çağdaş, araştırma ve geliştirmede ileri düzeyde bir bölüm olmaktır.

Ülkemizin mühendislik problemlerini Mekatronik Mühendisliği kapsamında çözebilen ve çağın gereksinimlerine uygun olarak kendini yetiştirebilen nitelikli mühendisler yetiştirilecektir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak birçok alan ve sektörle bağlantılı olan mekatronik bilimi hemen her alanda kullanılan elektronik cihazların üretiminde kullanılmaktadır. Mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan, verileri algılayıcıları (sensörler) yardımıyla çevre ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu verileri kontrol donanımları (mikroişlemciler vs.) ve hafızasındaki yazılımlar marifetiyle yorumlayan ve gerekli kararları alabilen, tahrik elemanları ile de gerekli tepkileri veren tüm makineler, cihazlar ve sistemler birer mekatronik sistemlerdir. Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu karar yönünde hareket edebilen otomatik makineler savunma sanayisinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte ve birçok alanda kullanılmakta ve her geçen gün kullanım alanı artmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde 2011 yılında lisans düzeyinde toplam 39 bölüm bulunurken bu sayı 2016 Kasım ayı itibarıyla 69’a ulaşmıştır. HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube