Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2016 Çarşamba

2016 - 2018 Dönemi Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yapılıyor

Üniversitemizde 2016-2018 yıllarını kapsayan ve iki yıllığına olmak üzere Enstitüler de Anabilim Dalı, Fakülte ve Yüksekokullarda Bölüm, Meslek Yüksekokullarda Program Öğrenci Temsilciliği Seçimi yapılacaktır. Bölüm/Anabilim Dalı/Program Öğrenci Temsilcilerinin belirleyeceği Birim Öğrenci Temsilcisi, Birim Öğrenci Temsilcileri arasından da Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır.

ADAY BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliğinin 6. Maddesinde Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını belirtmektedir:

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler;

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslekyüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

Adaylar başvurularını; 07-11 Kasım 2016 tarihi saat 17.00’e kadar Aday Başvuru Formunu doldurarak, şahsen ve öğrenci kimlik belgesini beyan etmek suretiyle ilgili birimdeki öğrenci işleri bürosuna yapacaktır. Eksik belgeli ya da şartları uymayan öğrenciler aday listesinden çıkarılacaktır.

Adayların aday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı, Enstitü, Fakülte/Yüksekokul Meslek Yüksekokul Seçim Kurulu tarafından tespit edilecektir.


2016-2018 Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

Öğrenci Konseyi Temsilcileri Aday Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube