Yayınlanma Tarihi: 21 Kasım 2016 Pazartesi

"Akademik Teşvik Ödeneği” ve YÖKSİS’de Faaliyetlerin Güncellenmesi

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Yükseköğretim Kurumlarının alt birim, akademik ve idari personel, öğrenci, akademik personel özgeçmişleri ve farklı birçok bilginin tutulduğu merkezi bir veri tabanıdır. 

Aşağıda sayılan konular başta olmak üzere Üniversitemiz ile ilgili tüm konularda YÖKSİS deki mevcut bilgiler esas alınmaktadır.  

  • Yeni birim açılması (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Bölüm,  Anabilim dalı, Uygulama ve Araştırma Merkezi ) 
  • Bölüm ve programlara yeni öğrenci alımı,
  • Mevcut bölüm ve programlara kontenjan belirlenmesi,
  • Öğretim elemanı taleplarinin karşılanması, 
  • Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı,
  • Lisansüstü program açılması,
  • Doçentlik jürilerinin tespiti,
  • Yurt içi-dışı görevlendirmeler, 
  • Akademik teşvik başvurusu ve puanlaması

Öğretim elemanlarımız tarafından  özgeçmiş ve akademik faaliyet bilgilerinin sisteme düzenli olarak girilmesi Akademisyenlerimiz ve Üniversitemiz ile ilgili kararların zamanında ve doğru bir şekilde alınabilmesi ve aksaklıkların oluşmaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2016 yılı Akademik Teşvik Başvuruları ile ilgili bilgilendirme ve duyurular yapıldığında ivedilikle sizlere duyurulacaktır.

YÖKSİS’de faaliyetlerin güncellenmesi konusuna gösterilecek ilgi ve duyarlılık için teşekkür ederiz.

http://yoksis.yok.gov.tr


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube