Yayınlanma Tarihi: 22 Kasım 2016 Salı

YÖK’ten Harita Mühendisliği Bölümü Açılmasına Onay

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde Harita Mühendisliği bölümü açılmasına ilişkin YÖK’e yapılan teklifimiz uygun görülmüş olup bölümün açılması onaylanmıştır. 

Harita Mühendisliği Bölümünün Amacı : 

Güçlü bir eğitim-öğretim kalitesi ve altyapısını sağlamak,  araştırma altyapısını oluşturmak, bölümün, fakültenin ve üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini sağlamak, disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetlerini oluşturmak, paydaşlar ile etkin iletişim ve iş birliği altyapısını kurmak, ülkemizin gereksinim duyduğu yetkin mühendisleri yetiştirecek, teknolojik altyapısı güçlü, çağdaş, araştırma ve geliştirmede ileri düzeyde bir bölüm olmaktır. 

Çorum ili sahip olduğu doğal değerler, arkeolojik ve tarihi değerler (Boğazkale-Hattuşaş) ile Türkiye’de son derece önemli bir yere sahiptir. İlin kendine özgü sorunları ve gelişme potansiyelleri bulunmaktadır. Sahip olduğu tarım potansiyeli, makine ve toprak sanayi potansiyeli bölgeyi özel kılmaktadır. Çorum, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın çok yakınında olmasına karşın, gelişme dinamiklerinden gereğince faydalanamamaktadır. Hitit Üniversitesi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte, kentin gelişimi yeni bir ivme kazanmıştır. Uzun yıllar pek çok yeniliğin dışında kalmış Çorum için farklı açılımlar getirmiştir. Bu bakımdan bölgede sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanmasına ilişkin mekânsal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi konularında Harita Mühendisliği Bölümünün katkısının olacağı açıktır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin hali hazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb.) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altyapı ve ortak kullanım imkânı hazırlamaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde 2006 yılında lisans düzeyinde toplam 39 bölüm bulunurken bu sayı 2016 Kasım ayı itibarıyla 70’e ulaşmıştır. HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube