Yayınlanma Tarihi: 22 Aralık 2016 Perşembe

Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Kaldırıldı

09 Aralık 2016 Tarih ve 29913 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 6764 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. Maddesinin  d bendi, “d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir.” şeklinde değiştirilerek meslek lisesi mezunlarının aynı alanda önlisans programlarına sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmıştır.  

Kanun maddesinde yer alan katsayıya ilişkin YÖK’ün resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir;

“Bilindiği üzere 9 Aralık 2016 tarihli 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmış olup, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda önlisans programlarına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından 0,06 olarak belirlenmiştir.”

İlgili kanun maddesinde belirtilen katsayı Yükseköğretim Kurulu’nca 0,06 olarak belirlenmiş olup, meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin veya mezunlarının aynı alanda önlisans programlarına yerleştirilmesinde, en küçük 250 en büyük 500 olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 0,06 ile çarpıldıktan sonra elde edilen puan merkezi sınav puanına eklenecektir.

2017-ÖSYS sınavına hazırlanan adaylara başarılar dileriz.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube