Yayınlanma Tarihi: 07 Aralık 2016 Çarşamba

YÖK, İki Üniversite için Rektörlük Aday Adaylığı Başvuru İlanı Yayınladı

YÖK, Abdullah Gül ve Pamukkale üniversitelerine yapılacak rektör ataması için aday adaylığı başvuru ilanı yayınladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama aşağıda verilmiştir. 

1- 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Abdullah Gül Üniversitesi" ve "Pamukkale Üniversitesi" ne rektör ataması yapılacaktır.

2- İlgilenenler 05.12.2016 tarihinden 12.12.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler.

3- Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;

"Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olması,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,

Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,

şartları aranacaktır.

4- Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

5- Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

6- Adaylar sadece 1 Üniversitenin Rektörlüğü için başvurabilirler.

Başvuruda kullanılacak Rektör Adayı Bilgi Formu'nu indirmek için tıklayınız.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

Kaynak: YÖK Web Sayfası (http://www.yok.gov.tr)


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube