Yayınlanma Tarihi: 09 Aralık 2016 Cuma

Doçentlik Sınav Jürisinde Görev Alacak Profesörlere İlişkin Açıklama

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. bendi uyarınca “Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olması şarttır.” 

Doçentlik Sınav Jürisinde görev almak isteyen öğretim üyelerinin jüri üyesi olarak atanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu Ortak Veritabanı (YÖKSİS) (https://yoksis.yok.gov.tr) üzerinden “Personel İşlemleri>Özgeçmiş İşlemleri>Özgeçmiş Oluşturma” menüsünde bulunan “ÜAK Temel Alan” bölümündeki bilgilerinin de doldurulmuş olması gerekmektedir. 

“ÜAK Temel Alan” bölümünde bilgileri olmayan profesörlerin doçentlik bilim alanı bilgisine ulaşılamayacağı için doçentlik sınav jüri ataması yapılamayacaktır. 

Üniversitelere ve ilgili öğretim üyelerine duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI


Kaynak: http://www.uak.gov.tr/duyuru/Duyuru_PROF_UAK_TEMEL_ALAN_071216.pdf 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube