Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2016 Salı

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 01/04/2016 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. 1003-BIT-BGUV-2016-1 Siber Güvenlik

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

2. 1003-BIT-GNBT-2016-1 Geleceğin İnterneti

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

3. 1003-BIT-GOMS-2016-1-1 Kullanıcı Arayüzleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

4. 1003-BIT-GOMS-2016-1-2 İşlemci Mimarileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

5. 1003-BIT-MILT-2016-1 Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

6. 1003-BIT-MNOE-2016-1 Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

7. 1003-BIT-ROME-2016-1 Yeni Nesil Robotik Sistemler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

8. 1003-BIT-VERI-2016-1 Yenilikçi Bilgi Kesif Yöntemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

9. 1003-ENE-BORT-2016-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

10. 1003-ENE-EVKN-2016-1 Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

11. 1003-ENE-EVSA-2016-1 Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

12. 1003-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

13. 1003-ENE-GUNS-2016-1 Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

14. 1003-ENE-KOMR-2016-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

15. 1003-KMY-KMYM-2016-1 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

16. 1003-MAK-ROME-2016-1 Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

17. 1003-OTO-HEAT-2016-1 İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

18. 1003-OTO-MALZ-2016-1 Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

19. 1003-SAB-BMED-2016-1 Biyoenstrümantasyon Sistemleri

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

20. 1003-SAB-BMLZ-2016-1 Nanobiyoteknoloji

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

21. 1003-SAB-TANI-2016-1 Kanser Tanısı

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

22. 1003-SAB-TTIP-2016-1 Moleküler Tıp

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

23. 1003-SBB-AILE-2016-1 Aile İçi Şiddet

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

24. 1003-SBB-EKBY-2016-1 Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

25. 1003-SUA-YNTM-2016-1 Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler

Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi