Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 2016 Perşembe

Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirmesi

18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"  gereği Üniversitemiz öğretim Elemanlarınca hazırlanan Akademik Teşvik Başvuru Dosyaları “Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu” tarafından aynı Yönetmelik maddeleri esas alınarak değerlendirilmiştir. 

Komisyonun tespit etmiş olduğu eksiklikler ile ilgili düzeltmelerin “Ön İnceleme Komisyonları” tarafından yaptırılması için eksiklik bulunan başvuru dosyaları fakülte dekanlıkları/MYO müdürlüklerine gönderilmiştir. Düzeltmelerin yapıldıktan sonra  “düzeltilmiş YÖKSİS başvuru formları“  (YÖKSİS’te güncelleme yapılabilmektedir) ile birlikte 05 Şubat 2016 mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin tamamlanıp buna göre düzeltilmiş YÖKSİS formlarının ivedilikle Rektörlüğümüze gönderilmesi, takvimin aksamaması açısından önem arz etmektedir.

Üniversitemiz Akademik Başvuru Takvimine göre Komisyon kararları 08-09 Şubat 2016 tarihlerinde Üniversitemiz resmi internet sitesinden ilan edilecektir.


Akademik Teşvik Komisyonu


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube