Yayınlanma Tarihi: 07 Şubat 2016 Pazar

2016 Yılı Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı


Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı ile, Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi konusunda yeni yöntemler geliştirilmesi ve araştırmaların teşvik edilmesi, Türkçe öğretim merkezlerinde sunulan öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması, Türkçe öğretimini destekleyici yayınların artırılması, Türkçe öğretim metotlarının çeşitlendirilmesi ve eğitici niteliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaca hizmet edecek tüm proje konuları desteklenebilecektir. Ancak öncelik verilen konular şunlardır:

 • Akademik ve mesleki Türkçe konularında materyal ve yöntem geliştirme çalışmaları,
 • Mevcut Türkçe öğretimi materyallerinin içerik ve pedagojik bakımdan değerlendirilmesi çalışmaları,
 • Türkçe öğretim merkezi, müfredat, öğretici, materyal ve sınav standartlarının belirlenmesi çalışmaları,
 • Uzaktan öğretim, e-öğrenme, web portalı, sosyal medya, mobil uygulama gibi yöntemlerin Türkçe öğretimi alanında kullanılması çalışmaları,
 • Türkçe öğretimi alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar

Projelerde Yer Alması Beklenen Örnek Faaliyetler

Program kapsamında yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak yapılacak proje tekliflerinde;

 • araştırma,
 • analiz ve rapor,
 • web, yazılım ve mobil uygulamalar,
 • müfredat oluşturma,
 • materyal geliştirme, üretim ve dağıtımı,
 • çalıştay, konferans, sempozyum vb. etkinlikler,
 • eğitim ve seminer programları ve

bilimsel çalışmalar

faaliyetlerinden birkaçının yer alması beklenmektedir. Ancak bu örnek faaliyetlerin dışında programın amacına hizmet edebilecek tüm faaliyetler desteklenebilecektir.

Sağlanacak Mali Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en fazla mal destek tutarı 90.000,00 TL’dir.

Ancak projenin toplam bütçesi, başvuru sahibinin ya da proje ortaklarının sağlayacağı katkılar dikkate alınarak bu meblağın üzerinde sunulabilir.

Sunulan projenin olumlu değerlendirilmesi halinde, başlangıç işlemlerini en aza indirmek adına, başvuru esnasında sunulan bütçenin gerçekçi ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuruların Alınacağı ve Projelerin Uygulanacağı Ülkeler

Türkiye’de yerleşik potansiyel yararlanıcılar başvurabilir. Projeler Türkiye’de uygulanabilecektir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

a) Sivil Toplum Kuruluşları,

b) Üniversiteler ve

c) Türkçe Eğitim Merkezleri

başvuru yapabilirler.

Programa başvuru yapacak başvuru sahibi kurum ve kuruluşların, kuruluş kanunu ya da tüzüğünde tanımlanmış kuruluş amacı ve faaliyet alanları ile program amaç ve önceliklerinin uyumlu olması gerekmektedir.

Ayrıca, teklif edilen projelerin yürütülebilmesini teminen başvuru sahibi kuruluşun, idari, mali ve insan kaynakları kapasitesinin teklif edilen projenin hacmi ile uyumlu olması gerekmektedir.

İlgili alanlarda geçmişte yürütülen proje ve faaliyetlerin bulunması, değerlendirme aşamasında başvuru sahibine avantaj sağlayacaktır.

Proje Süresi

Program kapsamında teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 10 ay olmalıdır.

Başvuru sahiplerinden teklif ettikleri projenin gerçekleştirilebileceği en makul süreyi başvuru esnasında sunmaları beklenmektedir.

! Sunulacak projelerin başlangıç tarihinin, değerlendirme ve başlangıç işlemleri de dikkate alınarak başvurulan tarihten itibaren en az 60 gün sonra olması gerekmektedir.

Başvuru Dönemleri ve Süreç Takvimi

Programa başvuruların, 1 dönem halinde alınması planlanmaktadır:

Dönem: 01 Mart 2016 – 31 Mart 2016

Dönem Takvimi

 • Başvuruların Alınması: 01-31 Mart 2016
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Onay Süreci: 01-20 Nisan 2016
 • Sonuçların Bildirilmesi: 20-30 Nisan 2016
 • Sözleşmelerin İmzalanması: 01-31 Mayıs 2016

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi