Yayınlanma Tarihi: 08 Şubat 2016 Pazartesi

2016 Bilimsel Araştırma Projeleri ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Kılavuzları Yayınlandı

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” doğrultusunda hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Kılavuzu ile Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, konser, sergi, bienal, atölye çalışmaları gibi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere bilimsel çalışma(ları) ile kısa süreli olarak katılımlarının desteklenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi” doğrultusunda hazırlanan Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programına ilişkin Kılavuz ekte sunulmuştur.

  • 2016 Bilimsel Araştırma Projeleri Kılavuzu İçin Tıklayınız. 
  • 2016 Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Kılavuzu İçin Tıklayınız.        

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube