Yayınlanma Tarihi: 08 Şubat 2016 Pazartesi

2016 Yılı Yılboyu Açık Uluslararası Öğrenciler Destek Programı


Uluslararası öğrencilere yönelik Yılboyu Açık Destek Programı ile uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 Bu amaca hizmet edecek tüm proje konuları desteklenebilecektir. Ancak öncelik verilen konular şunlardır:

 • Bilimsel etkinlikler,
 • Sosyal programlar,
 • Kültürel programlar ve
 • Yayın çalışmaları

Projelerde Yer Alması Beklenen Örnek Faaliyetler

Program kapsamında yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak yapılacak proje tekliflerinde;

 • kurumsal kapasite çalışmaları,
 • konferans ve sempozyum,
 • bilimsel etkinlikler,
 • eğitim ve seminer çalışmaları,
 • belgesel çekimi,
 • Fuar, festival,
 • anket, araştırma, analiz vb. bilimsel ve teknik çalışmalar,
 • atölye çalışmaları,
 • araştırma ve yayın,
 • raporlama,
 • sergi,
 • web ve yazılım uygulamaları,
 • arşiv oluşturma,
 • sınavlar için özel hazırlık kursları ve
 • rehberlik ve danışmanlık programları,

faaliyetlerinden birkaçının yer alması beklenmektedir. Ancak bu örnek faaliyetlerin dışında programın amacına hizmet edebilecek tüm faaliyetler desteklenebilecektir.

Sağlanacak Mali Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en fazla mali destek tutarı 30.000,00 TL’dir.

Ancak projenin toplam bütçesi, başvuru sahibinin ya da proje ortaklarının sağlayacağı katkılar dikkate alınarak bu meblağın üzerinde sunulabilir.

Sunulan projenin olumlu değerlendirilmesi halinde, başlangıç işlemlerini en aza indirmek adına, başvuru esnasında sunulan bütçenin gerçekçi ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuruların Alınacağı ve Projelerin Uygulanacağı Ülkeler

Türkiye’de yerleşik potansiyel yararlanıcılar başvurabilir. Projeler aynı zamanda yalnızca Türkiye’de uygulanabilecektir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

a) Sivil Toplum Kuruluşları ve

b) Üniversiteler

başvuru yapabilirler.

Programa başvuru yapacak başvuru sahibi kurum ve kuruluşların, kuruluş kanunu ya da tüzüğünde tanımlanmış kuruluş amacı ve faaliyet alanları ile program amaç ve önceliklerinin uyumlu olması gerekmektedir.

Ayrıca, teklif edilen projelerin yürütülebilmesini teminen başvuru sahibi kuruluşun, idari, mali ve insan kaynakları kapasitesinin teklif edilen projenin hacmi ile uyumlu olması gerekmektedir.

İlgili alanlarda geçmişte yürütülen proje ve faaliyetlerin bulunması, değerlendirme aşamasında başvuru sahibine avantaj sağlayacaktır.

Proje Süresi

Program kapsamında teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 2 ay olmalıdır.

Başvuru sahiplerinden teklif ettikleri projenin gerçekleştirilebileceği en makul süreyi başvuru esnasında sunmaları beklenmektedir.

! Sunulacak projelerin başlangıç tarihinin, değerlendirme ve başlangıç işlemleri de dikkate alınarak başvurulan tarihten itibaren en az 60 gün sonra olması gerekmektedir.

Başvuru Dönemleri ve Süreç Takvimi

Programa başvuruların, 1 dönem halinde alınması planlanmaktadır:

Dönem: : 01 Şubat 2016 – 31 Ekim 2016

! Başkanlık bu destek programını, herhangi bir aşamasında gerekçe belirtmeksizin durdurma ya da ilan etmeme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri, Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Başvuru sahiplerinin, programa ilişkin ilan ve olası değişiklikleri Başkanlık internet sayfasından takip etmesi beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi