Yayınlanma Tarihi: 09 Şubat 2016 Salı

Üniversitemizde Yaz Öğretimi ve Diğer Üniversitelerden Ders Alma İşlemleri

Üniversitemizin eğitim birimlerinde 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında, 04/02/2016 Tarihli Üniversitemiz Senatosu’nun aldığı karar gereği yaz öğretimi açılmayacaktır.  Ancak, öğrencilerimiz aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde diğer üniversitelerin açacakları yaz okullarından ders alabileceklerdir.

 

Öğrencilerimizin Diğer Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Alma Kriterleri

1. Ders alınmak istenilen üniversitenin ilgili programının taban puanı, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programın 2015-2016 yılı taban puanından yüksek olması gerekir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazısı)
2. Öğrencinin alacağı ders veya derslerin kredi saati ve içerik denkliklerinin, gideceği yaz okuluna başlamadan önce Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.
3. Yaz okulundan en fazla 12 krediye kadar ders alınabilir.
4. Öğrenci Güz ve Bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir.
5. Yaz okulundan birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi de dördüncü sınıftan ders alamaz.
6. Öğrenci daha önce (CC) ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.
7. Diğer üniversitelerin farklı harf sistemi uygulamaları ve mutlak sistemde verdikleri notlar Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilir.
8. Öğrencilerin başvuruları Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Kararından sonra kesinleşir.
9. Öğrenci fiilen kayıtlı olduğu bir dersin bütünleme sınavından başarılı olduğu halde bu dersten yaz okuluna kayıt yaptırmış ise, yaz okulundan aldığı not geçerli olur.
10. Öğrencinin başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren evrakı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar Üniversitemizde kayıtlı olduğu birimine ulaştırması gerekir.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi