Yayınlanma Tarihi: 01 Mart 2016 Salı

HİTÜ 2016 Yılı 1. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 01 Mart 2016 Tarihinde Başlamıştır

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

  • 19001-Genel Araştırma Projesi
  • 19002-Hızlı Destek Projesi
  • 19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi
  • 19006-Uluslararası Araştırma Projesi

başvuruları, 01 Mart 2016 tarihi itibarıyla başlamış olup 31 Mart 2016 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube