Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2016 Çarşamba

ÖSYM, AÖF ve ATA-AÖF Sınavlarında Görevli Atama İşlemleri

Bilindiği üzere Çorum Sınav Koordinatörlüğümüz, başta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) olmak üzere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından ilimizde gerçekleştirilen merkezi sınavların koordinasyonunu yapmaktadır.

Çorum Sınav Koordinatörlüğü olarak 2015 yılı içerisinde, hem yapılan sınav sayılarında, hem de sınava giren aday sayılarında önemli artış kaydedilmiş ve yaklaşık 100 bin adayın sınava girdiği bu organizasyonu, tüm paydaşlarımızın destekleri ile başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Sadece ilimizden değil, başta çevre illerimizden olmak üzere ülkemizin pek çok yerinden katılımın gerçekleştiği sınavlara 2016 yılında 130 bin ile 140 bin civarında adayın katılacağı beklenmektedir. 

Söz konusu sınavlarda pek çok farklı görevlendirmeler yapılmakta olup, görevlendirme işlemleri aşağıda belirtilen ilkeler ve açıklamalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

1-) ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlarda, Başkanlığın web sayfasında yer alan sınav takvimi doğrultusunda (http://www.osym.gov.tr/belge/1-23724/2016-sinav-takvimi.html), sınavdan yaklaşık 1-1,5 ay öncesinden Yönetim İşlemleri Sistemi (YİS) üzerinden Koordinatörlüğümüzce ilgili sınav için bina seçimi yapılmaktadır. Daha sonra Başkanlık tarafından belirlenen işlem süreçleri kapsamında Görevli İşlemleri Sistemi ( https://gis.osym.gov.tr ) üzerinden Görevli Tercih İşlemleri başlatılmakta, üniversitemiz personeli ile diğer kamu kurumlarında görev yapan personel arasında yapılan bu tercihler doğrultusunda sistem tarafından ÖSYM’nin belirlediği kriterler çerçevesinde; 

Bina Sınav Sorumlusu (BSS), Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı (BSSY), Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi, Şehiriçi Sınav Evrakı Görevlisi, Salon Başkanı (S), Gözetmen (G),  Engelli Salonu Görevlisi, Bina Yedek Gözetmen ve Sınav Koordinatörlüğü Yedek Gözetmen görevleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Koordinatörlüğümüzce sadece, Bina Yöneticisi (BY), 1 adet Sınav Evrakı Koruma Görevlisi, 1 adet SK Yedek Gözetmen ve 1 adet Şehiriçi Sınav Evrakı Görevlisi atanmaktadır. Koordinatörlüğümüzün bunun dışında bir atama yetkisi bulunmamaktadır.

Görev iadesi bulunması halinde yukarıda belirtilen işlem süreçleri kapsamında ÖSYM tarafından sistem üzerinden otomatik olarak yeniden atama yapmaktadır.

2-) Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan sınavlarda, 2015 yılından itibaren AÖF tarafından ilan edilen akademik takvim doğrultusunda, yapılacak sınavdan 1-1,5 ay öncesinde üniversitenin Görevli İşlemleri Sistemi ( https://sinav.anadolu.edu.tr/augis )üzerinden görev tercihleri alınmakta, yine Anadolu Üniversitesinin belirlediği kriterler çerçevesinde yukarıda bahsedilen görev tanımlamaların ilk atamalar sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. 

Görev iadesi olması durumunda ise görev tercihi yapan personel arasından AÖF’nin belirlediği kriterler dahilinde iadelerden görevli ataması Koordinatörlüğümüzce yapılmaktadır. Yakın bir zamanda iadelerden görevli atamalarının ÖSYM’de olduğu gibi burada da otomatik olarak ataması yapılacaktır.

3-) Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF tarafından yapılan sınavlarda, ATA-AÖF tarafından ilan edilen akademik takvim doğrultusunda, yapılacak sınavlardan 1-1,5 ay öncesinde Üniversitenin Görevli İşlemleri Sistemi ( http://gis.atauni.edu.tr/ ) üzerinden görev tercihleri alınmakta, yapılan tercihler doğrultusunda ATA-AÖF’nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda Koordinatörlüğümüzce yapılmaktadır.

Bahsedilen sınavlarda görev almak, öncelikle gönüllülük esasına dayanmakta olup söz konusu sınavlarda görev almak isteyen üniversitemiz personelinin ve diğer kamu görevlilerinin yukarıda açıklanan kurallar ve ilkeler çerçevesinde işlem yapmaları gerekmektedir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube